Introduktion til verbalsubstantiver

Verbalsubstantiver er en specifik type ord i det danske sprog, der fungerer som substantiver, men er dannet ud fra verber. De bruges til at beskrive handlinger eller processer som selvstændige ting eller begreber. I denne artikel vil vi udforske, hvad verbalsubstantiver er, hvordan de dannes, hvordan de bruges i sætninger og deres grammatiske egenskaber.

Hvad er verbalsubstantiver?

Verbalsubstantiver er substantiver, der er dannet ud fra verber ved at tilføje specifikke endelser. Disse endelser ændrer verbet til en selvstændig ting eller begreb. Verbalsubstantiver kan repræsentere handlinger, processer, tilstande eller begivenheder. De fungerer som navneord og kan derfor udføre de samme funktioner i sætninger som almindelige substantiver.

Eksempler på verbalsubstantiver

Her er nogle eksempler på verbalsubstantiver:

 • Spisning
 • Arbejdelse
 • Reparation
 • Opførelse
 • Undervisning

Udledning af verbalsubstantiver

Verbalsubstantiver dannet ved tilføjelse af -ing

En almindelig måde at danne verbalsubstantiver på er ved at tilføje endelsen -ing til verbet. Denne endelse ændrer verbet til en selvstændig ting eller begreb. For eksempel:

 • At spise – spisning
 • At arbejde – arbejdelse
 • At reparere – reparation

Verbalsubstantiver dannet ved tilføjelse af -else

En anden måde at danne verbalsubstantiver på er ved at tilføje endelsen -else til verbet. Denne endelse ændrer også verbet til en selvstændig ting eller begreb. For eksempel:

 • At opføre – opførelse
 • At undervise – undervisning

Verbalsubstantiver dannet ved tilføjelse af -tion

En tredje måde at danne verbalsubstantiver på er ved at tilføje endelsen -tion til verbet. Denne endelse ændrer igen verbet til en selvstændig ting eller begreb. For eksempel:

 • At informere – information
 • At diskutere – diskussion

Brug af verbalsubstantiver

Verbalsubstantiver som subjekter

Verbalsubstantiver kan bruges som subjekter i sætninger. De kan erstatte almindelige substantiver og repræsentere handlinger eller begivenheder. For eksempel:

“Spisning er vigtig for vores helbred.”

“Arbejdelse er nødvendigt for at opnå resultater.”

Verbalsubstantiver som objekter

Verbalsubstantiver kan også bruges som objekter i sætninger. De kan modtage handlingen fra et udsagnsord (verbum). For eksempel:

“Jeg elsker at læse.”

“Hun nyder at danse.”

Verbalsubstantiver i sammensatte ord

Verbalsubstantiver kan også indgå i sammensatte ord, hvor de kombineres med andre ord for at danne nye begreber. For eksempel:

“Sundhedsvæsen”

“Uddannelsessystem”

Forskelle mellem verbalsubstantiver og andre ordklasser

Verbalsubstantiver versus almindelige substantiver

En væsentlig forskel mellem verbalsubstantiver og almindelige substantiver er, at verbalsubstantiver er dannet ud fra verber og repræsenterer handlinger eller begivenheder, mens almindelige substantiver repræsenterer konkrete eller abstrakte ting.

Verbalsubstantiver versus udsagnsord (verber)

En anden forskel er, at verbalsubstantiver fungerer som substantiver og kan udføre de samme funktioner i sætninger som almindelige substantiver, mens udsagnsord (verber) beskriver handlinger eller tilstande.

Grammatiske egenskaber ved verbalsubstantiver

Køn og tal

Verbalsubstantiver har som regel intet køn og kan være enten entals- eller flertalsform. De følger ikke de samme grammatiske regler som almindelige substantiver med hensyn til køn og tal.

Bestemthed og ubestemthed

Verbalsubstantiver kan være både bestemte og ubestemte. De kan bruges med eller uden bestemt artikel (fx “en” eller “den”).

Genitivform af verbalsubstantiver

Verbalsubstantiver kan også have en genitivform, hvor de angiver ejendomsforhold eller tilhørsforhold. For eksempel:

“Hendes læsning af bogen var interessant.”

Eksempler på sætninger med verbalsubstantiver

Her er nogle eksempler på sætninger, der bruger verbalsubstantiver:

 • “Hans arbejdelse førte til succes.”
 • “Min træning har gjort mig stærkere.”
 • “Deres diskussion var meget livlig.”

Sammenfatning

Vigtige punkter at huske om verbalsubstantiver

 • Verbalsubstantiver er substantiver, der er dannet ud fra verber.
 • De repræsenterer handlinger, processer, tilstande eller begivenheder.
 • De kan bruges som subjekter, objekter og i sammensatte ord.
 • De adskiller sig fra almindelige substantiver og udsagnsord (verber).
 • De har forskellige grammatiske egenskaber, herunder køn, tal og bestemthed.
 • De kan bruges i sætninger til at beskrive handlinger og begivenheder.

Opsummering af anvendelsen af verbalsubstantiver

Verbalsubstantiver er en vigtig del af det danske sprog og bruges til at beskrive handlinger og begivenheder som selvstændige ting eller begreber. De kan bruges i forskellige sammenhænge og udføre de samme funktioner som almindelige substantiver i sætninger.

Referencer

[Indsæt relevante referencer her]