Introduktion til ekspansiv finanspolitik

Ekspansiv finanspolitik er en økonomisk politik, der anvendes af regeringen til at stimulere økonomisk vækst og bekæmpe lavkonjunktur. Det indebærer en øget offentlig udgift og/eller en nedsættelse af skatterne for at øge den samlede efterspørgsel i økonomien. Ved at øge den offentlige udgift kan regeringen skabe flere jobmuligheder og øge den private sektors investeringer.

Hvad er finanspolitik?

Finanspolitik refererer til regeringens anvendelse af skatter og offentlige udgifter til at påvirke økonomien. Det er en af de værktøjer, som regeringen har til rådighed for at styre økonomien og påvirke væksten og beskæftigelsen.

Hvad er ekspansiv finanspolitik?

Ekspansiv finanspolitik er en form for finanspolitik, hvor regeringen øger den offentlige udgift og/eller nedsætter skatterne for at stimulere økonomien. Formålet er at øge den samlede efterspørgsel i økonomien og skabe økonomisk vækst.

Formål og virkemidler

Hvad er formålet med ekspansiv finanspolitik?

Formålet med ekspansiv finanspolitik er at stimulere økonomisk vækst og bekæmpe lavkonjunktur. Ved at øge den offentlige udgift og/eller nedsætte skatterne kan regeringen øge den samlede efterspørgsel i økonomien og skabe flere jobmuligheder. Dette kan føre til øget forbrug og investeringer i den private sektor.

Hvordan fungerer ekspansiv finanspolitik?

Ekspansiv finanspolitik fungerer ved at øge den offentlige udgift og/eller nedsætte skatterne. Når regeringen øger den offentlige udgift, kan det føre til flere offentlige projekter, infrastrukturinvesteringer og sociale programmer, som skaber jobmuligheder og øger den samlede efterspørgsel i økonomien. Nedsættelse af skatterne kan give borgerne og virksomhederne mere økonomisk råderum, hvilket kan føre til øget forbrug og investeringer.

Fordele og ulemper

Fordele ved ekspansiv finanspolitik

Nogle af fordelene ved ekspansiv finanspolitik inkluderer:

 • Øget økonomisk vækst
 • Skabelse af flere jobmuligheder
 • Øget forbrug og investeringer
 • Styrkelse af den private sektor

Ulemper ved ekspansiv finanspolitik

Nogle af ulemperne ved ekspansiv finanspolitik inkluderer:

 • Øget statsgæld
 • Inflation og risiko for overophedning af økonomien
 • Skævheder i økonomien og ulighed
 • Afhængighed af offentlige udgifter

Eksempler på ekspansiv finanspolitik

Historiske eksempler på ekspansiv finanspolitik

Et historisk eksempel på ekspansiv finanspolitik er Franklin D. Roosevelts New Deal-program i USA under den store depression i 1930’erne. Programmet omfattede offentlige arbejdsprojekter, social sikring og regulering af finanssektoren for at stimulere økonomien og skabe jobmuligheder.

Aktuelle eksempler på ekspansiv finanspolitik

Et aktuelt eksempel på ekspansiv finanspolitik er den danske regerings håndtering af COVID-19-pandemien. Regeringen har øget den offentlige udgift gennem hjælpepakker til virksomheder og lønkompensation for at understøtte økonomien under krisen.

Sammenligning med kontraktiv finanspolitik

Hvad er kontraktiv finanspolitik?

Kontraktiv finanspolitik er det modsatte af ekspansiv finanspolitik. Det indebærer en reduktion af den offentlige udgift og/eller en øget beskatning for at bremse økonomisk vækst og bekæmpe inflation.

Forskelle mellem ekspansiv og kontraktiv finanspolitik

Nogle af forskellene mellem ekspansiv og kontraktiv finanspolitik inkluderer:

 • Formål: Ekspansiv finanspolitik sigter mod at stimulere økonomien og bekæmpe lavkonjunktur, mens kontraktiv finanspolitik sigter mod at bremse økonomisk vækst og bekæmpe inflation.
 • Virkemidler: Ekspansiv finanspolitik involverer øget offentlig udgift og/eller nedsættelse af skatterne, mens kontraktiv finanspolitik indebærer reduktion af den offentlige udgift og/eller øget beskatning.
 • Effekter: Ekspansiv finanspolitik kan føre til øget økonomisk vækst, jobskabelse og øget forbrug og investeringer, mens kontraktiv finanspolitik kan bremse økonomisk vækst, reducere inflation og afhjælpe økonomiske ubalancer.

Konklusion

Opsummering af ekspansiv finanspolitik

Ekspansiv finanspolitik er en økonomisk politik, der anvendes af regeringen til at stimulere økonomisk vækst og bekæmpe lavkonjunktur. Den indebærer en øget offentlig udgift og/eller en nedsættelse af skatterne for at øge den samlede efterspørgsel i økonomien. Ekspansiv finanspolitik kan have både fordele og ulemper, og det er vigtigt at afveje virkningerne nøje.

Vigtigheden af ekspansiv finanspolitik

Ekspansiv finanspolitik spiller en vigtig rolle i at stimulere økonomisk vækst og bekæmpe lavkonjunktur. Ved at øge den offentlige udgift og/eller nedsætte skatterne kan regeringen skabe jobmuligheder, øge forbrug og investeringer og styrke den private sektor. Det er dog vigtigt at afveje virkningerne nøje og tage hensyn til økonomiske og sociale faktorer.