Hvad er romantismen?

Romantismen er en kunstnerisk og intellektuel bevægelse, der opstod i Europa i slutningen af det 18. århundrede og varede indtil midten af det 19. århundrede. Denne periode var præget af en stærk følelsesmæssig og fantasifuld tilgang til kunst, litteratur, filosofi og kultur.

Definition af romantismen

Romantismen kan defineres som en reaktion mod rationalismen og oplysningstiden. Den fokuserede på individets følelser, intuition og fantasi, og søgte at skabe en dybere forbindelse mellem mennesket og naturen. Romantikken vægtede også det irrationelle og det mystiske, og søgte at udforske det ukendte og det overnaturlige.

Karakteristika ved romantismen

Der er flere karakteristika, der kendetegner romantismen:

 • Intense følelser og lidenskab
 • Natur og landskab som inspirationskilde
 • Fokus på det individuelle og unikke
 • Interesse for det overnaturlige og det mystiske
 • Optagethed af fortiden og historiske epoker
 • Udforskning af følelser som angst, frygt og længsel
 • Brug af symbolism og allegori

Historisk kontekst

Opkomsten af romantismen

Romantismen opstod som en reaktion mod rationalismen og oplysningstiden, der betonede fornuft, logik og videnskabelig tænkning. Romantikerne mente, at oplysningstidens rationalisme havde fjernet mennesket fra dets følelser og intuition, og søgte derfor at genoprette denne forbindelse gennem kunst og kultur.

Påvirkninger og reaktioner

Romantismen blev påvirket af flere tidligere kunstneriske og intellektuelle bevægelser, herunder Sturm und Drang, en tysk litterær bevægelse, og gotikken, der fokuserede på det mystiske og det overnaturlige. Romantikken blev også påvirket af politiske og sociale begivenheder som den franske revolution og industrielle revolution, der ændrede samfundet og menneskets forhold til naturen.

Romantikkens kunst og litteratur

Malere og kunstnere i romantikken

I romantikken blev naturen et centralt motiv i maleriet. Kunstnere som Caspar David Friedrich og J.M.W. Turner malede dramatiske landskaber og brugte farver og lys til at skabe en følelse af mystik og ærefrygt. Andre kunstnere som Francisco Goya og William Blake udforskede det irrationelle og det fantastiske i deres værker.

Forfattere og digtere i romantikken

Romantikkens litteratur var præget af en fascination af det irrationelle og det følelsesmæssige. Forfattere som Johann Wolfgang von Goethe, Victor Hugo og Edgar Allan Poe skrev om kærlighed, længsel, død og det overnaturlige. Digtere som William Wordsworth og Samuel Taylor Coleridge eksperimenterede med sprog og form for at udtrykke deres indre følelser.

Romantikkens filosofi og idéer

Natur og følelser i romantikken

I romantikken blev naturen anset som en kilde til inspiration og åndelig fornyelse. Romantikerne mente, at naturen kunne forbinde mennesket med det guddommelige og skabe en dybere forståelse af verden. Følelser som længsel, angst og frygt blev også betragtet som vigtige, da de kunne føre til en dybere selvindsigt og forbindelse med det transcendente.

Individualitet og frihed

Romantikerne vægtede det individuelle og unikke. De mente, at hvert individ havde en unik sjæl og en unik skæbne, og at det var vigtigt at følge sin egen indre stemme og leve i overensstemmelse med ens egne værdier og drømme. Romantikerne søgte også frihed fra samfundets normer og konventioner, og mente at kunst og kreativitet kunne være vejen til personlig og åndelig frihed.

Romantismen i Danmark

Danske romantiske kunstnere og forfattere

I Danmark var romantismen præget af kunstnere som Christoffer Wilhelm Eckersberg, der malede naturscener og portrætter, og H.C. Andersen, der skrev eventyr og digte med romantiske temaer. Andre betydningsfulde danske romantiske kunstnere og forfattere inkluderer N.F.S. Grundtvig, Adam Oehlenschläger og Bertel Thorvaldsen.

Påvirkning af dansk kultur og samfund

Romantismen havde en stor indflydelse på dansk kultur og samfund. Den romantiske bevægelse bidrog til en national bevidsthed og stolthed, og inspirerede til en genopdagelse af Danmarks historie og kulturarv. Romantikken satte også fokus på naturen og landskabet, hvilket førte til en øget interesse for at bevare og beskytte naturen.

Kritik og eftervirkninger

Kritik af romantismen

Romantismen blev også mødt med kritik. Nogle kritikere mente, at romantikken var for sentimental og overdreven i sin følelsesmæssige tilgang. Andre kritiserede romantikerne for at være flygtige og ude af kontakt med virkeligheden. Kritikken førte til en reaktion mod romantikken og opkomsten af andre kunstneriske bevægelser som realismen og naturalismen.

Eftervirkninger af romantismen

Romantismen havde en langvarig indflydelse på kunst, litteratur og kultur. Den inspirerede til nye former for kunstnerisk udtryk og eksperimenter. Romantikkens fokus på individet og følelserne har også haft en vedvarende indflydelse på vores forståelse af mennesket og dets forhold til verden.

Sammenfatning

Relevans og betydning af romantismen i dag

Trods at romantismen er en historisk periode, har den stadig en betydelig relevans i dag. Romantikken har bidraget til vores forståelse af kunst, litteratur og kultur, og dens fokus på følelser og individualitet har fortsat at inspirere kunstnere og intellektuelle. Romantikkens betydning ligger også i dens indflydelse på vores forståelse af naturen og vores forhold til den.

Opsummering af romantismens hovedtræk

Romantismen kan opsummeres ved følgende hovedtræk:

 • Fokus på følelser, fantasi og intuition
 • Natur og landskab som inspirationskilde
 • Interesse for det irrationelle og det mystiske
 • Vægtning af det individuelle og unikke
 • Fokus på fortiden og historiske epoker
 • Udforskning af følelser som angst, frygt og længsel
 • Brug af symbolism og allegori