Hvad er et modalverbum?

Et modalverbum er en type af hjælpeverbum, der bruges til at udtrykke forskellige former for modalitet i en sætning. Modalverber bruges til at angive mulighed, nødvendighed, tilladelse og andre lignende betydninger. De ændrer betydningen af det hovedverbum, de følger efter, og hjælper med at udtrykke holdninger, ønsker, evner og forpligtelser.

Hvad er definitionen af et modalverbum?

Et modalverbum er et verbum, der bruges til at udtrykke en modalitet, som er en måde at udtrykke en handling eller tilstand på. Modalverber bruges til at angive graden af nødvendighed, mulighed, tilladelse, ønske, evne og andre lignende betydninger.

Hvordan adskiller et modalverbum sig fra andre verber?

Modalverber adskiller sig fra andre verber ved at de ikke kan stå alene i en sætning. De skal altid følges af et hovedverbum, som de ændrer betydningen af. Modalverberne ændrer også formen af det hovedverbum, de følger efter, og de kan ændre betydningen af sætningen ved at tilføje en modalitet.

De forskellige typer af modalverber

Modalverber for mulighed

Modalverber for mulighed bruges til at udtrykke, at noget er muligt eller sandsynligt. De hjælper med at angive graden af mulighed for en handling eller tilstand.

Eksempler på modalverber for mulighed

 • kan
 • måske
 • bør
 • kunne

Regler for brugen af modalverber for mulighed

Modalverber for mulighed bruges normalt sammen med et hovedverbum i infinitivform. De kan også bruges sammen med et hjælpeverbum i nutid eller datid for at udtrykke graden af mulighed.

Modalverber for nødvendighed

Modalverber for nødvendighed bruges til at udtrykke, at noget er nødvendigt eller påkrævet. De hjælper med at angive graden af nødvendighed for en handling eller tilstand.

Eksempler på modalverber for nødvendighed

 • skal
 • bør
 • burde

Regler for brugen af modalverber for nødvendighed

Modalverber for nødvendighed bruges normalt sammen med et hovedverbum i infinitivform. De kan også bruges sammen med et hjælpeverbum i nutid eller datid for at udtrykke graden af nødvendighed.

Modalverber for tilladelse

Modalverber for tilladelse bruges til at udtrykke, at noget er tilladt eller acceptabelt. De hjælper med at angive graden af tilladelse for en handling eller tilstand.

Eksempler på modalverber for tilladelse

 • kan
 • vil
 • skal

Regler for brugen af modalverber for tilladelse

Modalverber for tilladelse bruges normalt sammen med et hovedverbum i infinitivform. De kan også bruges sammen med et hjælpeverbum i nutid eller datid for at udtrykke graden af tilladelse.

Brugen af modalverber i sætninger

Modalverber i nutid

Modalverber i nutid bruges til at udtrykke en handling eller tilstand, der finder sted i øjeblikket eller gentages regelmæssigt. De hjælper med at angive graden af modalitet for handlingen eller tilstanden.

Eksempler på modalverber i nutid

 • kan
 • vil
 • skal

Regler for brugen af modalverber i nutid

Modalverber i nutid bruges normalt sammen med et hovedverbum i grundform. De kan også bruges sammen med et hjælpeverbum i nutid for at udtrykke graden af modalitet.

Modalverber i datid

Modalverber i datid bruges til at udtrykke en handling eller tilstand, der fandt sted i fortiden. De hjælper med at angive graden af modalitet for handlingen eller tilstanden.

Eksempler på modalverber i datid

 • kunne
 • ville
 • skulle
 • måtte

Regler for brugen af modalverber i datid

Modalverber i datid bruges normalt sammen med et hovedverbum i grundform. De kan også bruges sammen med et hjælpeverbum i datid for at udtrykke graden af modalitet.

Modalverber i forskellige verbale former

Modalverber i aktiv form

Modalverber i aktiv form bruges til at udtrykke handlingen eller tilstanden som udført af subjektet. De hjælper med at angive graden af modalitet for handlingen eller tilstanden.

Eksempler på modalverber i aktiv form

 • kan
 • vil
 • skal

Regler for brugen af modalverber i aktiv form

Modalverber i aktiv form bruges normalt sammen med et hovedverbum i grundform. De kan også bruges sammen med et hjælpeverbum i nutid eller datid for at udtrykke graden af modalitet.

Modalverber i passiv form

Modalverber i passiv form bruges til at udtrykke handlingen eller tilstanden som udført på subjektet. De hjælper med at angive graden af modalitet for handlingen eller tilstanden.

Eksempler på modalverber i passiv form

 • kan
 • vil
 • skal

Regler for brugen af modalverber i passiv form

Modalverber i passiv form bruges normalt sammen med et hovedverbum i grundform. De kan også bruges sammen med et hjælpeverbum i nutid eller datid for at udtrykke graden af modalitet.

Modalverber i forskellige tider og modalitet

Modalverber i nutid og fremtid

Modalverber i nutid og fremtid bruges til at udtrykke en handling eller tilstand, der vil finde sted i fremtiden. De hjælper med at angive graden af modalitet for handlingen eller tilstanden.

Eksempler på modalverber i nutid og fremtid

 • vil kunne
 • skal kunne
 • kan skulle
 • må ville

Regler for brugen af modalverber i nutid og fremtid

Modalverber i nutid og fremtid bruges normalt sammen med et hovedverbum i infinitivform. De kan også bruges sammen med et hjælpeverbum i nutid eller datid for at udtrykke graden af modalitet.

Modalverber i fortid

Modalverber i fortid bruges til at udtrykke en handling eller tilstand, der fandt sted i fortiden. De hjælper med at angive graden af modalitet for handlingen eller tilstanden.

Eksempler på modalverber i fortid

 • kunne have
 • ville have
 • skulle have
 • måtte have

Regler for brugen af modalverber i fortid

Modalverber i fortid bruges normalt sammen med et hovedverbum i infinitivform. De kan også bruges sammen med et hjælpeverbum i nutid eller datid for at udtrykke graden af modalitet.

Modalverber i forskellige sprog og kulturer

Modalverber i dansk

I dansk bruges modalverber til at udtrykke forskellige former for modalitet. De hjælper med at angive graden af nødvendighed, mulighed, tilladelse og andre lignende betydninger.

Eksempler på modalverber i dansk

 • kan
 • vil
 • skal

Regler for brugen af modalverber i dansk

Modalverber i dansk bruges normalt sammen med et hovedverbum i infinitivform. De kan også bruges sammen med et hjælpeverbum i nutid eller datid for at udtrykke graden af modalitet.

Modalverber i andre sprog

I andre sprog bruges også modalverber til at udtrykke forskellige former for modalitet. De hjælper med at angive graden af nødvendighed, mulighed, tilladelse og andre lignende betydninger.

Eksempler på modalverber i andre sprog

 • can (engelsk)
 • vouloir (fransk)
 • müssen (tysk)
 • potere (italiensk)

Regler for brugen af modalverber i andre sprog

Modalverber i andre sprog bruges normalt sammen med et hovedverbum i infinitivform. De kan også bruges sammen med et hjælpeverbum i nutid eller datid for at udtrykke graden af modalitet.