Hvad er en trekant?

En trekant er en geometrisk figur bestående af tre linjesegmenter, der forbinder tre punkter, som ikke ligger på samme linje. Trekanten er en af de mest grundlæggende figurer inden for geometri og har mange interessante egenskaber og karakteristika.

Definition af en trekant

En trekant er defineret som en polygon med tre sider og tre vinkler. De tre sider i en trekant er linjesegmenter, der forbinder de tre hjørnepunkter. De tre vinkler er de vinkler, der dannes mellem siderne af trekanten.

Egenskaber ved en trekant

En trekant har flere vigtige egenskaber:

 • Summen af vinklerne i en trekant er altid 180 grader.
 • En trekant kan være lige- eller uligebenet, afhængigt af om alle siderne er ens eller ej.
 • En trekant kan være ligesidet, hvis alle siderne er ens og alle vinklerne er 60 grader.
 • En trekant kan være retvinklet, hvis den har en 90 graders vinkel.

Hvad er en median?

En median er en linje, der forbinder en hjørnepunkt i en trekant med midtpunktet af den modsatte side. En trekant har tre medianer, der hver især forbinder et hjørnepunkt med midtpunktet af den modsatte side.

Definition af en median

En median i en trekant er defineret som en linje, der går fra et hjørnepunkt til midtpunktet af den modsatte side.

Egenskaber ved en median

Medianen i en trekant har flere interessante egenskaber:

 • Medianen deler trekanten i to mindre trekanter med samme areal.
 • De tre medianer i en trekant skærer hinanden i et punkt, der kaldes trekantens tyngdepunkt.
 • Medianen er længden af den korteste afstand mellem et hjørnepunkt og den modsatte side.

Hvordan finder man medianen i en trekant?

For at finde medianen i en trekant kan man følge disse trin:

 1. Bestem midtpunktet af den modsatte side ved at finde halvdelen af længden af den side.
 2. Træk en linje fra hjørnepunktet til midtpunktet af den modsatte side.
 3. Gentag trin 1 og 2 for de to andre hjørnepunkter.

Hvad er medianens betydning i en trekant?

Medianen i en trekant har flere betydninger og anvendelser:

Betydningen af medianen i forhold til trekantens sider

Medianen i en trekant er længden af den korteste afstand mellem et hjørnepunkt og den modsatte side. Dette kan være nyttigt i forskellige beregninger og konstruktioner, hvor man har brug for at kende den korteste afstand mellem to punkter i trekanten.

Betydningen af medianen i forhold til trekantens areal

Medianen i en trekant deler trekanten i to mindre trekanter med samme areal. Dette betyder, at hvis man kender længden af medianen og højden af trekanten, kan man beregne trekantens samlede areal ved at multiplicere medianens længde med højden og dividere resultatet med 2.

Eksempler på median i trekant

Eksempel 1: Beregning af medianen i en ligebenet trekant

Antag, at vi har en ligebenet trekant, hvor alle siderne har længden 5 cm. For at finde medianen kan vi følge trinene:

 1. Bestem midtpunktet af den modsatte side ved at finde halvdelen af længden af den side. Midtpunktet er derfor 2,5 cm fra hjørnepunktet.
 2. Træk en linje fra hjørnepunktet til midtpunktet af den modsatte side. Denne linje er medianen.

Eksempel 2: Beregning af medianen i en vilkårlig trekant

Antag, at vi har en vilkårlig trekant med siderne 3 cm, 4 cm og 5 cm. For at finde medianen kan vi følge trinene:

 1. Bestem midtpunktet af den modsatte side ved at finde halvdelen af længden af den side. Midtpunktet er derfor 2,5 cm fra hjørnepunktet.
 2. Træk en linje fra hjørnepunktet til midtpunktet af den modsatte side. Denne linje er medianen.

Andre egenskaber ved medianen i trekant

Forholdet mellem medianen og trekantens sidelængder

I en trekant er længden af medianen relateret til længden af trekantens sidelængder. For en trekant med sidelængder a, b og c, hvor c er længden af medianen, gælder følgende forhold:

c^2 = (2a^2 + 2b^2 – c^2) / 4

Medianens placering i forhold til trekantens tyngdepunkt

Trekantens medianer skærer hinanden i et punkt, der kaldes trekantens tyngdepunkt. Tyngdepunktet er det punkt, hvor trekantens masse er koncentreret. Medianerne deler tyngdepunktet i forholdet 2:1, hvilket betyder, at afstanden fra tyngdepunktet til et hjørnepunkt er dobbelt så lang som afstanden fra tyngdepunktet til midtpunktet af den modsatte side.

Konklusion

Medianen i en trekant er en linje, der forbinder et hjørnepunkt med midtpunktet af den modsatte side. Medianen har flere vigtige egenskaber og betydninger i forhold til trekantens sider og areal. Ved at kende længden af medianen kan man beregne den korteste afstand mellem et hjørnepunkt og den modsatte side samt trekantens samlede areal. Medianen har også en specifik placering i forhold til trekantens tyngdepunkt. Ved at forstå medianen i en trekant kan man opnå en dybere forståelse af trekantens geometri og egenskaber.